Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Toshio Fukuda, Akiko Fukuda
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phụ Nữ
Năm phát hành 08-2017
Công ty phát hành Quảng Văn
ISBN 2522638321503
Kích thước 20 x 20 cm
Số trang 120
Giá bìa 208,800 đ
Thể loại