Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994280716
Trọng lượng (gr) 260
Kích thước 17x24
Số trang 239
Giá bìa 11,100 đ