Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994280532
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 17x24
Số trang 175
Giá bìa 8,500 đ