Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994283182
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 17x24
Số trang 216
Giá bìa 10,300 đ