Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Mục Lục:

Contents

Chapter 1. Present Time

Chapter 2. Past Time

Chapter 3. Future Time

Chapter 4. The Present perfect and the Past perfect

Chapter 5. Asking questions

Chapter 6. Nouns and Pronouns

Chapter 7. Modal Auxiliarries

Chapter 8. Connecting ideas

Chapter 9. Comparisons

Chapter 10. The passive

Chapter 11. Count/ Noncount nouns and articles

Chapter 12. Adjective clauses

Chapter 13. Gerunds and infinitives

Chapter 14. Noun clauses

Appendix 1 Phrasal verbs

Appendix 2 Preposition combinations

Index

Answer key

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Betty Schrampfer Azar
Nhà xuất bản Hồng Đức
ISBN 8936049884351
Trọng lượng (gr) 550
Kích thước 16x24
Số trang 510
Giá bìa 96,000 đ
Thể loại