Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Mối quan hệ giữa ký hiệu học với văn hoá là một mối quan hệ đặc biệt: Các ký hiệu hình thành nên ngôn ngữ biểu tượng và ngôn ngữ biểu tượng lại chính là sự biểu đạt của văn hóa thông qua các kí hiệu. Chúng ta có thể hiểu ngôn ngữ biểu tượng là một thành tố văn hóa do con người tạo ra để sử dụng như một loại công cụ thông tin và giao tiếp có tính đặc trưng. Chúng ra đời, tồn tại và tác động đến đời sống văn hóa của con người. Vì vậy, việc tìm hiểu ngôn ngữ biểu tượng cũng chính là tìm hiểu đời sống văn hóa và xã hội loài người thông qua các biểu tượng do con người tạo ra. Nói cách khác, nghiên cứu biểu tượng là khoa học có chức năng giải mã các thành tố văn hóa được sản sinh trong đời sống của con người.

“Sự kiến tạo nên các biểu tượng của con người cũng giống như việc sử dụng công cụ của loài vật. Công việc tìm hiểu thế giới và bảo vệ cuộc sống của chúng ta phần lớn thể hiện các ý nghĩa đối với đồ vật, sự vật, hiện tượng và con người bằng sự kết nối chúng với nhau thông qua hình mẫu của các biểu tượng và bằng sự sáng tạo nên các dạng thức phức tạp của những hành động biểu tượng và sự diễn giải. Ở đây chúng ta tìm hiểu các biểu tượng đã được sáng tạo và cấu trúc như thế nào? Chúng biểu hiện ra sao và có ý nghĩa thế nào đối với các phần còn lại của thế giới? Chúng đan dệt nên đời sống chính trị, gia đình, vòng đời người... Làm cách nào để diễn giải được chúng?.” Câu hỏi của James Howe đặt ra ở đây chính là nhiệm vụ mà tác giả Đinh Hồng Hải cũng như các đồng sự đã đặt ra trong toàn bộ nội dung của cuốn sách " NGHIÊN CỨU BIỂU TƯỢNG - MỘT SỐ HƯỚNG TIẾP CẬN LÝ THUYẾT" và cả những nghiên cứu tiếp theo trong tương lai./. Biểu tượng là gì? Khoa học nghiên cứu biểu tượng là gì? Nghiên cứu biểu tượng nhằm mục đích gì?... chúng ta hãy từng bước tiếp cận và tìm hiểu thêm về lĩnh vực này nhé!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đinh Hồng Hải
Nhà xuất bản Thế Giới
Năm phát hành 11-2014
ISBN 9786047710805
Trọng lượng (gr) 550
Kích thước 14.5x20.5
Số trang 490
Giá bìa 119,000 đ