Reviews 1

NGHI THỨC TANG LỄ CỦA NGƯỜI AN NAM - NGHIÊN CỨU DÂN TỘC HỌC VỀ MẶT TÔN GIÁO **

Tác giả: Gustave Dumoutier

(đọc tiếp...)

Thật sự mà nói đây là một cuốn sách khá kén người đọc, đối tượng độc giả có lẽ phải là nhà nghiên cứu hoặc sinh viên theo học chuyên ngành về tôn giáo, dân tộc học... thì mức độ quan tâm sẽ cao hơn là độc giả đọc sách bình thường. Tuy vậy mình vẫn cố gắng giới thiệu cho nhiều bạn trong hội nhóm biết, cũng là 1 cách để cảm ơn nhà làm sách đã dám làm những đầu sách kén độc giả như thế này, thay vì cứ ngồi bóc phốt này phốt nọ. Lỗi thì người nào cũng có, và cũng đã nhiều người nói đến rồi, nên chi mình hãy nhìn thêm vào mặt làm được của họ để khuyến khích vậy ha.

Vài nét về tác giả Gustave Dumoutier

Gustave Dumoutier sinh năm 1850 tại Pháp, ông là nhà nghiên cứu nhân học, dân tộc học và khoa học tôn giáo. Ông đến Hà Nội năm 1886 với nhiệm vụ là “người tổ chức thanh tra các trường Pháp Việt” và sau đó trở thành giám đốc học chính Trung Bắc kỳ. Ông có niềm đam mê lớn với việc nghiên cứu khảo cổ học, dân tộc học, tôn giáo, văn hóa, lịch sử Việt Nam và để lại nhiều công trình có giá trị. Có thể kế đến “Tiểu luận về dân Bắc kỳ”, “Nghi thức tang lễ của người An Nam – nghiên cứu dân tộc học về mặt tôn giáo’, “Nghiên cứu bản đồ các cửa sông, hải cảng Việt Nam thế kỉ XV”…

Đối với người Việt Nam, nghi thức tang lễ có một tầm quan trọng lớn lao, biểu hiện sự tôn trọng của người sống dành cho người chết và ý niệm của người sống về sự an nghỉ của người vừa qua đời. Các nghi thức tang lễ thay đổi tùy theo thứ bậc của người qua đời, trong gia đình và ngoài xã hội, tài sản họ có lúc sống cũng như tài lực của người thân. Tang lễ là nghi thức tôn giáo, vừa thể hiện sự hiếu đạo, nghĩa tử của người sống với người chết nhưng cũng là mối quan tâm lo lắng Về sự bình an, thịnh vượng hoặc hiểm họa sau này của con cháu. Với tư duy khoa học và thói quen quan sát ghi chép của người phương tây, Dumoutier và các cộng sự đã không bỏ lỡ cơ hội khi được tặng mắt quan sát những nghi thức khác nhau của nghi lễ tang ma mơ mà từ lâu họ đã quan tâm nghiên cứu tại Bắc kỳ. Không những thế, ông còn phân tích, so sánh để tìm ra nét khác biệt trong một số nghi lễ ở các vùng miền, giữa các tôn giáo khác nhau theo các quan sát liên quan tới tang lễ, việc để tang và lòng kính trọng mồ mả của người Bắc kỳ. Dumoutier đã viết cuốn sách này thật sát với quan điểm nghiên cứu dân tộc học tôn giáo, qua đó công hiến cho các nhà nghiên cứu và độc giả ngày nay những tài liệu có giá trị tham khảo cần thiết.

Thông tin chi tiết
Tác giả Gustave Doutimier
Năm phát hành 11-2020