Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Việc Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Bỏ Phiếu Tín Nhiệm Đối Với Người Giữ Chức Vụ Do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân Bầu Hoặc Phê Chuẩn

Cuốn sách trình bày nội dung của Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Việc Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Bỏ Phiếu Tín Nhiệm Đối Với Người Giữ Chức Vụ Do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân Bầu Hoặc Phê Chuẩn mục đích lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm; thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại kì họp Quốc hội; quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân; các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm; hệ quả đối với người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm;...

Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho những độc giả quan tâm tới pháp luật nói chung và Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Việc Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Bỏ Phiếu Tín Nhiệm Đối Với Người Giữ Chức Vụ Do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân Bầu Hoặc Phê Chuẩn nói riêng.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211122536
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 19 x 13
Số trang 23
Giá bìa 8,000 đ