Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nghị Định Số 50/2010/NĐ-CP Quy Định Về Hóa Đơn Bán Hàng, Cung Ứng Dịch Vụ Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Cuốn sách giới thiệu nội dung của những quy định pháp luật về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ: loại, hình thức và nội dung hóa đơn; nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn; hóa đơn điện tử; bán, cấp hóa do Cục Thuế đặt in; trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý hóa đơn; các hình thức ghi kí hiệu để nhận dạng hóa đơn; lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn; thanh tra về hóa đơn; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về hóa đơn;...

Cuốn sách cung cấp và cập nhật đầy đủ thông tin pháp luật về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211113497
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 19 x 13
Số trang 239
Giá bìa 32,000 đ