Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nghị Định Số 115/2013/NĐ-CP Về Quản Lý, Bảo Quản Tang Vật, Phương Tiện Vi Phạm Hành Chính Bị Tạm Giữ, Tịch Thu Theo Thủ Tục Hành Chính

Cuốn sách trình bày nội dung của Nghị Định Số 115/2013/NĐ-CP Về Quản Lý, Bảo Quản Tang Vật, Phương Tiện Vi Phạm Hành Chính Bị Tạm Giữ, Tịch Thu Theo Thủ Tục Hành Chính và văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định: nguyên tắc quản lí, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu; kinh phí bảo đảm cho công tác quản lí, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu; nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu; quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu; nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;...

Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho những độc giả quan tâm tới pháp luật nói chung và Nghị Định Số 115/2013/NĐ-CP Về Quản Lý, Bảo Quản Tang Vật, Phương Tiện Vi Phạm Hành Chính Bị Tạm Giữ, Tịch Thu Theo Thủ Tục Hành Chính nói riêng.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045706213
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 19 x 13
Số trang 47
Giá bìa 12,000 đ