Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Next Stop 2_Student’s Book (+Student’s CD-Rom)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả AMANDA CANT , MARY CHARRINGTON , VIV LAMBERT
Nhà xuất bản Mac Millan
ISBN 9789706509239
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 27x21
Số trang 111
Giá bìa 204,000 đ