Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Clear focus on grammar Balanced, integrated-skills syllabus Real-world speaking skills - Everyday English, Spoken English, Music of English Full teacher support - resources, photocopiables, tests and more - in print and online Hot words and Hot verbs present and practise vital collocations

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Liz Soars
Nhà xuất bản Oxford
ISBN 9780194393041
Trọng lượng (gr) 293
Kích thước 28x22
Số trang 95
Giá bìa 140,000 đ