Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Integrated-skills syllabus and a clear grammar focus Everyday English in every unit Music of English feature - for stress and intonation 12 units Reference material - tapescripts, grammar, word lists, pairwork, irregular verbs, and phonetic symbols

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả John Soars
Nhà xuất bản Oxford
ISBN 9780194715850
Trọng lượng (gr) 435
Kích thước 27.6x21.9
Số trang 160
Giá bìa 140,000 đ