Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

7 units Colloquial English video lessons Consolidation and review pages after each unit Communication section and Listening scripts Grammar Bank, Vocabulary Bank, Phrasal Verbs in Context, Sound Bank and Wordlist

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Clive Oxenden
Nhà xuất bản Oxford
ISBN 9780194518420
Trọng lượng (gr) 433
Kích thước 27.6x21.9
Số trang 160
Giá bìa 162,000 đ