Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

4 Student's Book units Practical English lessons with video Consolidation and review pages after each unit Communication section and Listening scripts Grammar Bank, Vocabulary Bank, and Sound Bank 4 Workbook units Answer key

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Clive Oxenden
Nhà xuất bản Oxford
ISBN 9780194518321
Trọng lượng (gr) 415
Kích thước 27.4x21.8
Giá bìa 200,000 đ