Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

New Cutting Edge combines the comprehensive syllabus and reliable teaching resources that have made the course so popular with brand-new features, making it even fresher and easier to use.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Pearson
Nhà xuất bản Pearson
ISBN 9780582825116
Trọng lượng (gr) 260
Kích thước 29.464x19.812
Số trang 112
Giá bìa 61,000 đ