Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Matthew Rake
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 7299308193931
Kích thước 19 x 26 cm
Số trang 32
Giá bìa 33,600 đ