Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Oxford University Press
ISBN 9780194671903
Trọng lượng (gr) 740
Kích thước 30 x 21,5
Giá bìa 766,000 đ