Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Robert M Kliegman,Bonita M D Stanton,Joseph St Geme,Richard E Behrman,Nina Felice Schor
Nhà xuất bản Elsevier - Health Sciences Division
Năm phát hành 02-2016
ISBN 9780323449199
Trọng lượng (gr) 7766
Kích thước 22.0 x 28.0 x 22.0
Số trang 3866
Giá bìa 1,835,000 đ