Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

With completmentary medicine gorwing in popularity, this cincyclopedic, accessible guide describes how they can be used to ease some of the everyday health problems women face.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Beth MacEoin
Nhà xuất bản APD ( Thames ) Singapore PTe Ltd
ISBN 9780600610946
Trọng lượng (gr) 794
Kích thước 23.5x19
Số trang 256
Giá bìa 388,000 đ