Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

WEAR TO EDGES OF COVER.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Sir Arthur Conan Doyle
Nhà xuất bản Puffin Books
ISBN 9780140372625
Trọng lượng (gr) 182
Kích thước 1.8 x 12.8 x 19
Giá bìa 157,000 đ