Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

A simple sticker book to introduce little children to the concepts of time. By dressing the children in the book with the 100+ stickers provided, children will learn about different times of day and daily routines.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Felicity Brooks
Nhà xuất bản Usborne Publishing
ISBN 9781409582366
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 21.5 x 0.4 x 27.4
Số trang 24
Giá bìa 106,000 đ