Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Mười Ngày Rung Chuyển Thế Giới

Sau khi đọc một cách vô cùng hứng thú và chăm chú từ đầu chí cuối quyển sách của John Reed Mười ngày rung chuyển thế giới, tôi hết lòng giới thiệu tác phẩm này với công nhân tất cả các nước.

Tôi mong muốn cuốn sách này được phát hành hàng triệu bản và dịch ra đủ mọi thứ tiếng, vì nó cung cấp một bức tranh xác thực và vô cùng sinh động về những sự kiện cực kỳ quan trọng để hiểu thế nào là cách mạng vô sản, thế nào là một chuyên chính vô sản.

Những vấn đề đó ngày nay được thảo luận rộng rãi, nhưng trước khi chấp nhận hoặc bác bỏ những ý kiến này, cần phải hiểu biết ý nghĩa của sự quyết định của mình.

Chắc chắn là quyển sách Mười ngày rung chuyển thế giới của John Reed sẽ làm sáng tỏ thêm vấn đề căn bản này của phong trào công nhân toàn thế giới.

V.I. Lenin

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả John Reed
Dịch giả Trương Đắc Vỵ , Đặng Thế Bính
Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM
ISBN 9786045867662
Trọng lượng (gr) 484
Kích thước 15 x 23.5
Số trang 400
Giá bìa 105,000 đ
Thể loại