Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thanh Niên
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 8144791188225
Kích thước 15,5 x 20,5 cm
Giá bìa 82,800 đ