Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nhà văn Lưu Sơn Minh sinh năm 1974 tại Hà Nội. Anh đã xuất bản nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim, nổi bật trong đó là các tác phẩm Bến trần gian, Mưa sâm cầm (truyện ngắn), Trần Quốc Toản (tiểu thuyết)… Hiện anh đang viết tiểu thuyết Bạch Đằng giang.

#sachabc

Reviews 0
Thông tin chi tiết