Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Set in the 1800s. A light-hearted account of the difficulties a pretty young woman encounters in her search for a rich and handsome husband!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Mac Millan
Nhà xuất bản Mac Millan
ISBN 9780230035072
Trọng lượng (gr) 80
Kích thước 19.05x12.446
Số trang 64
Giá bìa 61,000 đ