Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Thời Kỳ Mới

Cuốn sách tập hợp một số bài viết của tác giả những năm gần đây về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân trong thời kì mới, trong đó một số vấn đề đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong hoạt động lí luận của tác giả và đã có chỉnh sửa, cập nhật thông tin mới.

Cuốn sách được chia làm 4 phần:

Phần 1. Bảo vệ Tổ quốc và mối quan hệ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần 2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong thời kỳ mới.

Phần 3. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới.

Phần 4: Đấu tranh phòng, chống âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Thiếu Tướng, PGSTS Nguyễn Vĩnh Thắng
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045710548
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 12.5
Số trang 301
Giá bìa 51,000 đ