Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Về đại thể, cấu trúc của công trình Các nguyên tắc gồm hai phần: Dẫn nhập (gồm 25 tiểu đoạn) và Phần I (gồm 156 tiểu đoạn).

Trong phần Dẫn nhập, Berkeley chủ yếu tập trung phê phán học thuyết của Locke về các ý niệm trừu tượng như là một nguyên

tắc sai lầm cơ bản đã “đưa toàn bộ sự nghi ngờ, sự không chắc chắn, những sự phi lý và những mâu thuẫn ấy vào trong một vài

trường phái triết học” (§1). Đối với Locke, và nhiều triết gia khác, trí óc hay tinh thần “có năng lực tạo ra những ý niệm

trừu tượng” (§6) bằng cách thực hiện thao tác tách biệt trong tư tưởng các yếu tố hay các thuộc tính của những sự vật cá

biệt thành những cái cấu thành đơn giản để rút ra yếu tố hay thuộc tính mà các sự vật cá biệt đều có, tức những cái phổ biến.

Berkeley công kích học thuyết này bằng luận điểm cho rằng thao tác trừu tượng hóa các ý niệm như thế là điều ta không thể

làm được, và nguồn gốc của sai lầm ấy chính là quan điểm ngộ nhận về công dụng của ngôn ngữ: mục đích của ngôn ngữ là truyền

đạt các ý niệm của ta và mọi tên gọi (names) có nghĩa đều biểu thị một ý niệm trừu tượng. Đối với Berkeley, ngôn ngữ chỉ

biểu thị các ý niệm phổ biến (general ideas) chứ không biểu thị bất cứ một ý niệm trừu tượng nào. Do đó, phương cách để ta

có thể đi đến chân lý và tránh mọi sai lầm là hãy “loại bỏ trở ngại và sự lừa dối của những từ ngữ ra khỏi những đệ nhất

nguyên nhân của nhận thức” (§25).

Toàn bộ nội dung của Phần I được Berkeley triển khai thành 156 tiểu đoạn liền mạch. Về sau, để giúp độc giả nắm bắt nội

dung trình bày của Berkeley được dễ dàng hơn, các nhà biên tập các tác phẩm của Berkeley đã phân chia Phần I thành các nhóm

tiểu đoạn như sau:

1. Đối tượng và chủ thể của nhận thức (§§1-2);

2. Những luận cứ ủng hộ thuyết phi vật chất (§§3-33);

3. Những luận cứ phản bác và trả lời (§§34-84);

4. Những hệ quả và áp dụng quan niệm của Berkeley (§§85-156).

Reviews 1

Một vài comment là trong cuốn này Berkeley đã mở ra một vài suy nghĩ khá hay để sau này Hume hay Kant học tập và phát triển. Tuy nhiên nhiều lập luận của Berkeley làm mình không đồng tình, một phần do khác biệt niềm tin, một phần theo mình là do bản thân lý luận. Sẽ dễ hình dung hơn, phần nào, khi đọc cuốn này, theo dòng chảy từ Descartes, nếu người đọc đã xem Ma trận hay biết về Não trong cái lọ của Putnam (tiếc là người đời trước chưa có Ma trận để xem). Trong cuốn này Berkeley phản đối trừu tượng hóa (rất thú vị, mình sẽ đề cập đến vào một dịp khác), sự tồn tại của vật chất, khẳng định tính tồn tại trong tinh thần và tồn tại tức là được trải nghiệm, bàn 1 chút về ngôn ngữ, luận về khoa học, toán học và sự tồn tại của Chúa và Tinh thần.

Thông tin chi tiết
Tác giả George Berkeley
Dịch giả Đinh Hồng Phúc, Mai Sơn
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tri Thức
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành NXB Tri Thức
ISBN 9076427425345
Kích thước 12 x 20 cm
Số trang 277
Giá bìa 94,800 đ
Thể loại