Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Everything Monty does, Milli does too. Milli spoils everything! Monty has had enough. "I wish you'd turn into a Warty Toad then disappear!" he shouts. Kazaam! Kazim! Kazoom! Suddenly Milli is nowhere to be seen. Did Monty really make his little sister disappear?

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Tracey Corderoy
Nhà xuất bản Little Tiger Press Group
ISBN 9781848953062
Trọng lượng (gr) 458
Kích thước 26 x 0.9 x 28
Số trang 32
Giá bìa 235,000 đ