Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon
ISBN 9781781865774
Trọng lượng (gr) 230
Kích thước 18x22
Giá bìa 52,000 đ