Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Penguin
ISBN 9780141187761
Trọng lượng (gr) 359
Kích thước 1.9 x 14.9 x 21.4
Giá bìa 218,000 đ