Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chương 1: Sử dụng hàm mục tiêu Goalseek tìm giá trị mong muốn - ứng dụng trong phân tích điểm hòa vốn

Chương 2: Sử dụng chức năng Data table tạo bảng so sánh biến thiên - ứng dụng trong phân tích kết quả kinh doanh

Chương 3: Mô hình tối ưu hóa

Chương 4: Các mô hình khấu hao tài sản cố định

Chương 5: Giá trị tiền tệ theo thời gian

Chương 6: Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Chương 7: Lượng giá chứng khoán

Chương 8: Tỷ suất sinh lời và chi phí sử dụng vốn

Chương 9: Danh mục đầu tư

Chương 10: Thời lượng trái phiếu

 

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Trần Thế Sao
Nhà xuất bản NXB Phương Đông
Năm phát hành 12-2013
ISBN 2040030003167
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 16x24
Số trang 170
Giá bìa 44,000 đ