Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bridges the gap between mainstream curriculum teaching and CLIL/English-medium teaching.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Paul Broadbent
Nhà xuất bản Macmillan
ISBN 9780230028319
Trọng lượng (gr) 330
Kích thước 22 x 27.5
Giá bìa 172,000 đ