Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Rain Mitchell
Nhà xuất bản Penguin Books Ltd
ISBN 9780241953990
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 19.8 x 2 x 12.9
Giá bìa 174,000 đ