Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon
Năm phát hành 07-2013
ISBN 9781472317179
Trọng lượng (gr) 800
Kích thước 3.4 x 21.4 x 21.8
Giá bìa 144,000 đ