Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Berkeley Books
ISBN 9789625939209
Trọng lượng (gr) 142
Kích thước 19.7x14
Số trang 64
Giá bìa 60,000 đ