Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Delta Young Learners English is ideal preparation for the Cambridge ESOL YLE Flyers test as well as being an excellent course for any young learner.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Superfine , Lambert
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9789814296441
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 27x22
Số trang 88
Giá bìa 156,000 đ