Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả LALLEMAND , THUILLIER
Nhà xuất bản Auzou
ISBN 9782733829905
Trọng lượng (gr) 1219
Kích thước 3.0 x 21.0 x 21.0
Giá bìa 527,000 đ