Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784091274311
Trọng lượng (gr) 141
Kích thước 1.2 x 11.2 x 17.7
Giá bìa 128,000 đ