Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Macmillan
ISBN 9781447233749
Trọng lượng (gr) 382
Kích thước 19.7 x 3.3 x 13.1
Giá bìa 135,000 đ