Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jenna Laffin
Nhà xuất bản Scholastic
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Scholastic
ISBN 7156801005522
Kích thước 229 x 280 x 2 mm
Số trang 24
Giá bìa 288,000 đ