Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

From simple variations on brown paper bags to bal masqué designs, plaster and plasticene molds—the whole range!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Carole Sivin
Nhà xuất bản Sterling
ISBN 9780871921789
Trọng lượng (gr) 770
Kích thước 26.16x22.35
Số trang 142
Giá bìa 403,000 đ