Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Pearson
ISBN 9780582854611
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 21 x 28
Giá bìa 115,000 đ