Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Drmiriam Stoppard
Nhà xuất bản Phụ Nữ
ISBN 9786045615362
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 27 x 19
Số trang 78
Giá bìa 65,000 đ