Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Richard L Daft,Dorothy Marcic
Nhà xuất bản South-Western
Năm phát hành 06-2008
ISBN 9780324581768
Trọng lượng (gr) 0
Giá bìa 2,966,000 đ