Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nội dung của cuốn sách "Maiakovski - Thi Sĩ Nga Và Mối Tình Câm, Evtouchenko - Hồi Ký Văn Chương Viết Sớm" được chia làm hai phần:

Phần đầu: Maiakovski - thi sĩ Nga và mối tình câm (hồi ký văn chương).

Phần thứ hai: Evtouchenko - hồi ký văn chương viết sớm (tự sự kể).

#sachabc

Reviews 0
Thông tin chi tiết