Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

"I would recommend it to anyone starting their MRI training and anyone trying to teach MRI to others." By RAD Magazine, Jun 2015

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Stewart C Bushong,G L Clarke
Nhà xuất bản Elsevier - Health Sciences Division
Năm phát hành 10-2014
ISBN 9780323073547
Trọng lượng (gr) 1021
Kích thước 2.0 x 23.0 x 19.0
Số trang 528
Giá bìa 1,871,000 đ