Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bridges the gap between mainstream curriculum teaching and CLIL/English-medium teaching.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả  Paul Broadbent
Nhà xuất bản Macmillan
ISBN 9780230732926
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 21.6x27.6
Giá bìa 213,000 đ