Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ngô Ngoc Thắng
Nhà xuất bản NXB Âm Nhạc
ISBN 8954945000699
Trọng lượng (gr) 80
Kích thước 20 x 28
Số trang 46
Giá bìa 22,000 đ