Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lý Thuyết Tổ Chức

Cuốn sách gồm 8 chương, đề cập đến các vấn đề cụ thể như: Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học luận; Những vấn đề chung về khoa học, khoa học xã hội và nhân văn; Hoạt động nghiên cứu khoa học; Phương pháp luận nghiên cứu; Các phương pháp nghiên cứu khoa học; Thông tin, thu nhập và xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học; Trình bày kết quả khoa học.

Đây là tài liệu bổ ích, nhằm trang bị cho học viên, sinh viên, giảng viên những kiến thức, phương pháp và kỹ năng trong công tác nghiên cứu khoa học, giúp học viên, sinh viên có thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn và tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGS TS Nguyễn Hữu Tri
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211121690
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 254
Giá bìa 44,000 đ